Hanoi Youth Football League Hanoi Youth Football League

NEWS....

Matches results of 16/11 and league table have been updated.

Schedule for Sunday 23/11 has been updated

Please note that, from 19/10, U11 and U13 will play at XUAN LA Pitch (No 101, Xuan La Street)

--------------------------------

Kết quả thi đấu của ngày 16/11 và bảng xếp hạng đã được cập nhật.

Lịch thi đấu cho ngày 23/11 đã được cập nhật.

Các HLV xin hãy lưu ý, từ 19/10, U11 và U13 sẽ trở lại thi đấu tại sân XUÂN LA. (Số 101 đường Xuân La)

 

Print Print | Sitemap
© hyfl.org